Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Loģistikas uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project of a logistics company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs doc. J. Reiters
Recenzents
Anotācija Auzāne A. (2010.) Loģistikas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 75 lpp., 32 att., 31 tab., bibliogrāfija 29 nosaukumi latviešu valodā, 4 nosaukumi krievu valodā. Darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba mērķis ir balstoties uz ekonomikas teorētisko aspektu un iegūtajām praktiskajām zināšanām izstrādāt SIA W.W.L-World-wide logistics attīstības projektu un veikt tā ekonomisko pamatojuma aprēķinu. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta loģistikas nozares stāvoklis Latvijā un tās attīstības tendences, pamatojoties uz Centrāls Statistikas pārvaldes datiem. Tiek sniegts īss pētāmās sabiedrības apraksts. Pamatojoties uz veikto SVID analīzi tiek noskaidrots SIA W.W.L-World-wide logistics problēmu loks un tiek sniegti priekšlikumi to risināšanai. Otrajā darba daļā, ar ekonomisko aprēķinu palīdzību, tiek sniegti ieteikumi SIA W.W.L-World-wide logistics izvirzīto problēmu risināšanai. Izmantojot matemātiskās metodes ir veikta variantu salīdzināšana, kā arī veikti nepieciešamie ekonomiskā pamatojuma aprēķini nosprausto uzdevumu risināšanai. Trešajā darba daļā tiek sniegt SIA W.W.L-World-wide logistics darbības reglamentējošās tiesiskās bāzes apraksts. Kā arī detalizēts, pētāmās sabiedrības saimnieciskās darbības attīstīšanas nolūkos, rēķina sagatavošanas process. Ceturtajā darba daļā, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem, tiek veidots darba drošības un aizsardzības ieviešanas un izpildes plāns. Piektajā darba daļā tiek grafiski atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādāties rezultāti. Nozīmīgākie secinājumi ir šādi - Latvijas tranzīta loģistikas nozare ir globālās ekonomikas sastāvdaļa, kas veiksmīgi konkurē pasaules tirgū, neskatoties uz pasaules ekonomisko krīzi un ģeopolitiskajām izmaiņām. Dzelzceļa transports ir viens no perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan drošības, gan ekoloģiskajā ziņā. Viens no straujāk attīstošākajiem loģistikas tirgiem ir Kazahstāna. Nozīmīgākie priekšlikumi ir šādi Filiāles atvēršana Kazahstanā, Veicināt darbinieku kvalifikācijas celšanu un veidot noliktavas sistēmu..
Atslēgas vārdi Loģistika; attīstība; projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics; development; project
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:47:34