Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Loģistikas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for attracting clients to a logistics company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta tema: Loģistikas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt klientu piesaistīšanas projektu, izstādāt secinājumus un priekšlikumus projekta īstenošanai. Projekta pirmajā daļā tiek aprakstīta un analizēta uzņēmuma Kuehne+Nagel Latvia darbība, tiek aprakstītas visas uzņēmuma esošas nodaļās, pakalpojumu cenas, mārketinga pasākumi , pārvaldes un ražošanas organizatoriska struktūra. Projekta otrajā daļā tiek analizētas uzņēmuma nepilnības un veikti pasākumi jauno klientu piesaistīšanai, klientu, kuri darbojas tikai ar vienu no uzņēmuma nodaļām, piesaistīšana, kā arī darbinieku motivācija, darbinieku kvalitātes celšana, pakalpojuma kvalitātes uzlabošana. Projekta trešajā daļā tiek aprakstīti prognozētie uzņēmuma ieņēmumi uz 2010 gadu. Projekta ceturtajā daļā tiek aprakstīta Drošības, Veselības, Apkārtējās vides menedžmenta sistēma. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai marketinga jomā. Projekta Grafiskajā daļā tiek apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekts satur 78 lpp., 19 tab., 17 att, 23 izmantotās literatūras avoti un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Loģistikas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for attracting clients to a logistics company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 15:22:55