Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu servisa regulēšana otrreizējo izejvielu apsaimniekošanā"
Nosaukums angļu valodā "Regulatory Framework of Services in Recycling of Secondary Raw Materials"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof. Nikolajs Sprancmanis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Pakalpojumu servisa regulēšana otrreizējo izejvielu apsaimniekošanā". Pieaugošais sadzīves atkritumu apjoms ir būtiska mūsdienu attīstītās pasaules ekoloģiskā problēma. Efektīva izlietotā iepakojuma savākšana un pārstrāde ir viens no veidiem kā risināt šo problēmu. Darba mērķis ir izstrādāt komercdarbības modeli, kas radītu pievienoto vērtību otrreizējo izejvielu apsaimniekošanas nozarei. Darba saturs izklāstīts trīs nodaļās. Pirmajā nodaļā sagatavoti pārskati par otrreiz izmantojamiem materiālu veidiem: metālu, stiklu, makulatūru un plastmasu. Darba otrajā nodaļā atspoguļoti pakalpojuma servisa regulēšanas pamatprincipi, tuvāk raksturojot autotransporta pakalpojumus pa veidiem un kvalitātes kritērijiem. Savukārt trešās nodaļas ietvaros veikta otrreizējo izejvielu tirdzniecības pakalpojumu servisa modelēšana. Rezultātā izstrādāts vēlamais otrreizējo izejvielu tirdzniecības pakalpojumu servisa modelis un izdarīti secinājumi, kas iegūti pētījuma gaitā. Maģistra darba saturs izklāstīts 84 lappusēs, kur izvietotas arī 25 tabulas un 31 attēls. Darbam ir 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Otrreizējo izejvielu apsaimniekošana, pakalpojumu serviss
Atslēgas vārdi angļu valodā Recycling of secondary raw materials, regulatory framework of services
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 12.04.2011 16:34:46