Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Automobiļu detaļu un piederumu tirdzniecības uzņēmumu darbības problēmas "
Nosaukums angļu valodā "Operational problems of companies trading car spare parts"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autore: Līga Neimane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ķipsna RTU profesors, Dr.oec. Maģistra darba temats: „Automobiļu detaļu un piederumu tirdzniecības uzņēmumu darbības problēmas" Maģistra darba apjoms: Maģistra darba apjoms ir 113 lappuses. Darbā ir iekļauts 21 attēls, 22 tabulas un 5 formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 36 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: statistikas dati, Latvijas un ārvalstu zinātnieku grāmatas, informācija no interneta, pētāmā uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: •automobiļu detaļu un piederumu tirdzniecības darbības izpēte un analīze; •automobiļu detaļu un piederumu tirgus funkcionēšanas shēmas izstrāde; •krīžu klasifikācijas modeļu izstrāde; •krīzes dzīves cikla modeļa izstrāde; •krīzes vadīšanas procesa teorētisko un praktisko aspektu apkopojums; •vispārēja krīzes vadīšanas procesa modeļa izstrāde. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Neimane L. Automobiļu detaļu un piederumu tirdzniecības uzņēmumu darbības problēmas: Maģistra darbs/Zinātn.vadītājs Ķipsna J. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2010. - 113 lpp.
Atslēgas vārdi automobiļu detaļu un piederumu tirdzniecība;krīzes vadīšanas modelis;krīzes dzīves cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā sale of motor vehicle parts and accessories;crisis management process model;crisis life cycle
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 12.04.2011 17:11:42