Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Plaukstas attļu ieguve un apstrāde personas identificēšanai"
Nosaukums angļu valodā "Palm Image Acquisition and Processing for Person Indentification"
Struktūrvienība 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts
Darba vadītājs M.Greitāns
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs veltīts ērtu un drošu biometrisko sistēmu izpētei un radīšanai. Darbā ir apskatīta 3 nozīmīgāko plaukstas parametru plaukstas ģeometrijas, nospieduma un asinsvadu pielietojamība biometrijā. Parametru iegūšana balstās uz attēlveidošanu redzamajā un infrasarkanajā gaismā, tādēļ ir veikts attēlu iegūšanas paņēmienu apskats. Veicot literatūras analīzi, tiek izvēlēts sīkāk apskatīt plaukstas asinsvadu iegūšanas un apstrādes metodes, jo šī parametra izmantošana nodrošina augstāko drošības līmeni. Darbā ir veikts vairāku attēlu apstrādes metožu apskats un modelēšana MATLAB vidē, to veiktspējas novērtēšanai. Ir izveidota efektīva attēlu apstrādes metode plaukstas asinsvadu izdalīšanai. Lai iegūtu reālus attēlus, darba gaitā ir izveidota plaukstas asinsvadu reģistrēšanas ierīce. Ierīces parametru optimālai izvēlei ir veikts pētījums par dažāda viļņa garuma apgaismojuma izmantošanu plaukstas asinsvadu attēlu iegūšanai. Ar plaukstas asinsvadu reģistrēšanas ierīces palīdzību ir izveidota 50 cilvēku plaukstas asinsvadu attēlu datubāze, lai novērtētu sistēmas darbību. Ir novērtēta arī sistēmas kļūda un salīdzināta ar citām plaukstas asinsvadu biometrijas sistēmām. Izdarot secinājumus, darba noslēgumā ir izstrādāts kameras modulis multimodālas biometrijas sistēmas radīšanai, kas spēj reģistrēt 3 plaukstas parametrus, tādā veidā paaugstinot drošību un aizsardzību pret krāpniecību. Maģistra darbs ir izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā saistībā ar Valsts pētījumu programmu IT zinātniskā bāze un Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem. Pētījumu rezultāti par attēlu iegūšanu un apstrādi apkopoti 2 starptautiskās publikācijās un prezentēti starptautiskajās konferencēs Electronics 2009, (Kauņā) un EUROCON 2009 (Sanktpēterburgā), kā arī jaunākie rezultāti par plaukstas asinsvadu biometrijas sistēmu un drošības paaugstināšanu biometrijas sistēmās ir apkopoti un iesniegti publicēšanai. Publikācijas pievienotas pielikumos. Darbs sastāv no 105.lpp. 44.Att. 2.Tab, 7 pielikumiem. Ir izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Biometrija; attēlu apstrāde; struktūru atpazīšana; plaukstas asinsvadu attēlveidošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Biometrics; image processing; pattern recognition; palm blood vessel imaging.
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:32:59