Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Valsts pārvaldes iestādes personāla atalgojuma sistēmas projekts”
Nosaukums angļu valodā ”Personnel salary project for a state administration institution”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. I. Ozoliņa-Ozola
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Inta Luksa Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Valsts pārvaldes iestādes personāla atalgojuma sistēmas projekts. Diplomprojekta apjoms: 84 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 28 attēli un 5 formulas; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. izmantoti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Veselības inspekcijas iekšējie normatīvie akti un nepublicētie materiāli, informācija no resursu vadības programmas Horizon Personāla moduļa, kā arī teorētiska rakstura darbi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika aprakstīta Inspekcijas tapšanas vēsture, struktūra un personāla vadības vieta tajā, izpētīts un analizēts personāla skaits un sastāvs un personāla esošā atalgojuma noteikšanas metodika, Projekta aprēķinu daļā tika izveidota un aprakstīta Inspekcijas atalgojuma noteikšanas sistēma saistībā ar amatu aprakstu analīzi un noteikti piemaksu piešķiršanas kritēriji un apjomi. Tehnoloģiskajā daļā tika attēlota atalgojuma noteikšanas sistēmas pakāpeniska izveidošana MS Excel programmā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstīta Veselības inspekcijas darba aizsardzības sistēmas izveidošanās vēsture, aprakstīta esošā situācija un sniegti priekšlikumi situācijas uzlabošanai saskaņā ar darba vides risku izvērtējumu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Luksa, I. Valsts pārvaldes iestādes personāla atalgojuma sistēmas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 84 lpp.
Atslēgas vārdi valsts; iestāde; atalgojums; mēnešalga; bonusi; excel
Atslēgas vārdi angļu valodā human; resource; remuneration; public; bonuses; excel
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:41:54