Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for increasing profitability of a production company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec, prof. K.Didenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta temats ir Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Projektā ir pētīta un analizēta ražošanas uzņēmuma darbība. Ir aprakstīti esošie tirgus apstākļi, uzņēmuma resursi, izvērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, izskatītas tā potenciālās iespējas un iespējamie draudi, izanalizēti uzņēmuma finansu rezultāti, darbības rentabilitāte un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanai. Diplomprojekta mērķis ir sniegt ieteikumus uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanai. Tāpēc ir izstrādāti sekojošie 3 priekšlikumi: 1. Jaunu klientu piesaiste un apgrozījuma stimulēšana, ko iespējams panākt ar reklāmu un mājas lapas, pārdošanas servisa pilnveidošanas pasākumiem. Īstenojot šos pasākumus ir iespējams piesaistīt jaunus klientus, pateicoties kam tiek prognozēts apgrozījuma palielinājumu par 7% projekta plānotajā gadā. 2. Pamatmateriālu patēriņa optimāla plānošana. To iespējams panākt prognozējot un pareizi saplānojot pamatmateriālu patēriņu plānotajam gadam un samazinot tā iegādes cenas, izvēloties izdevīgākos piegādātājus. Īstenojot priekšlikumu, var samazināt uzņēmuma ražošanas izmaksas. 3. Ražošanas procesa pilnveidošana, ieviešot marķēšanas sistēmu. Īstenojot priekšlikumu var optimizēt ražošanas procesu tā sagatavošanas stadijā, kā arī samazināt ražošanas izmaksas. Pēc priekšlikumu izvērtēšanas tiek secināts, ka ieviešot ieteiktos pasākumus, būtu iespējams paaugstināt uzņēmuma rentabilitāti. Darbs sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļām. Darbā ir izmantoti vispārējie un speciālie literatūras avoti, statistiskie un elektroniskie resursi, Latvijas Republikas normatīvie akti, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekts sastāv no 96 lapām. Darbā ir iekļautas 31 tabula un 33 attēli. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 22 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for increasing profitability
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:50:41