Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Izmaksas, to uzskaite un pašizmaksas aprēķināšana SIA „Baltika” ”
Nosaukums angļu valodā „Expenses, their records and calculation of prime costs in SIA „Baltika” ”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs doc.V.Vasiļjeva
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Izmaksas, to uzskaite un pašizmaksas aprēķināšana SIA Baltika. Bakalaura darbā ir aprakstīts uzņēmuma izmaksu jēdziens, izmaksu uzskaites un pašizmaksas aprēķinu process. Darba pētījumu un aprēķinu daļā izpētīta SIA Baltika izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācijas metodes. Bakalaura darba mērķis ir apkopot teorētiskas zināšanas par izmaksām, to uzskaiti un pašizmaksas aprēķinu metodēm, lai pēc tam aprakstītu, izprastu un analizētu izmaksu uzskaiti un pašizmaksas kalkulāciju SIA Baltika, kā arī dot secinājumus un priekšlikumus turpmākai šo procesu realizācijai. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek izzināti izmaksu veidi, to klasifikācija un specifika pēc uzņēmuma darbības sfēras. Tiek pētīta un aprakstīta kādai teorētiski būtu jābūt izmaksu uzskaitei un pašizmaksas kalkulācijas metožu pielietošanai. Bakalaura darba otrajā daļā tiek aprakstīts par SIA Baltika un kā izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija notiek šajā uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, izmantojot speciālo ekonomisko literatūru latviešu valodā, kā arī periodiskos izdevumus un pētāmā uzņēmuma nepublicētos materiālus. Bakalaurs darbs sastāv no 61 lapām, tā izstrādei izmantoti 14 literatūras avoti. Bakalaura darbā iekļauti 2 attēli, 15 tabulas un 6 formulas. Darbam ir 1 pielikums. Bakalaura darbs var tikt izmantots gan kā teorētisks, gan kā praktisks informatīvs avots uzņēmuma izmaksu uzskaitē un pašizmaksas kalkulācijā.
Atslēgas vārdi Izmaksas; pašizmaksas aprēķināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Expenses
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 12:32:53