Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Lestenes pagasta bibliotēkas attīstības tendences un perspektīvas"
Nosaukums angļu valodā „Developmental tendencies and prospects for the library of Lestene rural district“
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs asoc.prof. T.Survilo
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba Lestenes pagasta bibliotēkas attīstības tendences un perspektīvas mērķis ir Lestenes pagasta bibliotēkas darbības analīze un izvērtēšana, attīstības virzienu izvēle un aprobācija. Darbā veikta bibliotēku nozares Latvijā situācijas analīze, izvērtēta bibliotēku nozares attīstība kultūrekonomikas kontekstā, izpētīta kultūrpolitikas ietekme, analizēti attīstību noteicošie faktori: kvalitātes rādītāji, finansējums. Izvērtēti Lestenes pagasta bibliotēkas iespējamie attīstības faktori pakalpojumu pieejamība, finansējuma ietekme uz pakalpojuma nodrošinājumu, prognozētas attīstības iespējas. Darba struktūra atbilst zinātniska darba struktūrai un ietver šādas sastāvdaļas: titullapa, anotācijas, satura rādītājs, ievads, 2 daļas: teorētiskā un analītiskā, nobeigumā secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Ievadā ir pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēti pētījumu objekts, priekšmets, mērķis un uzdevumi, kā arī sniegts īss pētījuma pamatvirzienu raksturojums. Teorētiskajā daļā analizēta bibliotēku nozare Latvijā, analītiskajā daļā raksturota un analizēta Lestenes pagasta publiskās bibliotēkas darbība. Veikta vidēja termiņa attīstības prognoze 2011.2015.gadam. Pētījumā ietverti dati par laiku no 2005. līdz 2010. gadam, kad Lestenes pagasta bibliotēkā notiek būtiskas izmaiņas: datorizācija, funkciju paplašināšanās, iespēju kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai uzlabošana. Finanšu plānošanai, par bāzi vidējā termiņā 2011.2015. gadam, bibliotēkas darba nodrošināšanai, izmantoti aprēķinātie vidējie 2005.2010. gada finanšu rādītāji. Informācija mūsdienās iegūst īpašu nozīmi, tā kļūst par svarīgu, pat stratēģisku nacionālu bagātību, kas arī nosaka darba tēmas aktualitāti, jo pagasta bibliotēka ir vistuvāk savam lasītājam un spēj piedāvāt profesionālu, kvalitatīvu informācijas pakalpojumu ikvienam. Darba pamatteksts izklāstīts 72 lappusēs un paskaidrots ar 5 formulām, 10 attēliem, 14 tabulām.
Atslēgas vārdi publiskā bibliotēka
Atslēgas vārdi angļu valodā public library
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 11:56:50