Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Interaktīvās metodes un to lietošana apmācības sistēmas izveidē
Nosaukums angļu valodā Interactive Methods and its Usage in Training System Development
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs LDI doc. N.Prokofjeva
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs satur teorētiskās literatūras analīzi par interaktīvām metodēm un matemātikas mācību vielu, kā arī praktiskais darbs - apmācības programmas izveide un ieviešana. Darba autore raksturoja interaktīvo metožu jēdzienu, kas ir demokrātiskas izglītības priekšnosacījums. Ir izpētīti interaktīvo metožu veidi, matemātikas mācību viela un apmācības programmas realizācijas iespējas. Pamatojoties uz veiktajiem teorētiskiem un empīriskajiem pētījumiem, praktiskajā daļā darba autore aprakstīja un izveidoja interaktīvo 1.klases matemātikas apmācības programmu, ieviesa šo apmācības programmu mācību stundā un veica aptaujas rezultātu apkopošanu un analīzi. Promocijas darbs sastāv no piecām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā - ievadā atspoguļota temata aktualitāte un izvēles pamatojums. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai autore izvirzīja uzdevumus. Otrajā nodaļā aprakstītas interaktīvās metodes un to veidi, tika aplūkota interaktīvo metožu pielietošana, kā arī tika veikts interaktīvo metožu salīdzinājums. Trešajā nodaļā analizēta matemātikas mācību viela, matemātikas apguve 1.klasē un tika aplūkotas matemātikas programmas realizācijas iespējas. Ceturtajā nodaļā tika analizēta interaktīvā programma un tās lietošana datorapmācībā. Tika aprakstīta apmācības programma un programmā izmantoties elementi, kā arī programmas darbība. Piektajā nodaļā veltīta apmācības programmas aprobācija un aptaujas izstrādei. Nodaļā tiek atspoguļota aptaujas rezultātu apkopošana un analīze. Darba nobeigumā autore secina, ka interaktīvā matemātikas apmācības programma ir izmantojama mācību procesa organizēšanā. Bakalaura darbā izmantoti 16 bibliogrāfiskie izdevumi. Darbā ir 54 lappuses, 17 attēli, 3 tabulas, 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi interaktīvās metodes; mācību metodes; matemātikas apmācības programma
Atslēgas vārdi angļu valodā interactive methods; learning methods; training mathematics program; training system
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:05:19