Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Jauna pakalpojuma ieviešana tirgū”
Nosaukums angļu valodā „Launching of a new service into the market“
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. I.Andersone
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma Jauna pakalpojuma ieviešana tirgū Bakalaura darba mērķis viesu nama Debesu bļoda jaunā pakalpojuma veiksmīga iekļaušanās tirgū. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi autore izvirzīja šādus uzdevumus: 1. izpētīt un analizēt tēmai atbilstošo literatūru; 2. veikt tirgus izpēti; 3. izpētīt konkurentus; 4. noteikt mērķa pircēju; 5. izteikt secinājumus un priekšlikumus. Autore apkopoja un izpētīja teorētisko literatūru un normatīvos aktus, pielietoja kvalitatīvo pētījumu un matemātiski statistiskās metodes, izvēloties respondentu aptaujas anketēšanu. Pamatojoties uz noteiktajiem uzdevumiem, bakalaura darba struktūra veidota no 2 daļām. Pirmajā daļā tika apskatīta pakalpojuma būtība, jauna pakalpojuma plānošana, attīstība un arī pakalpojuma virzīšana tirgū. Otrā daļa satur informāciju par pētījamo uzņēmumu, īpaši pievēršot uzmanību klientu piesaistē ar jauno pakalpojumu. Raksturoti piedāvātie pakalpojumi un maršruti laivošanā. Tika novērtēta uzņēmuma konkurētspēja. Ka arī tika veikta anketēšana, segmentēšana un konkurentu izpēte. Bakalaura darbs sastāv no 52 lappusēm, 16 attēliem, 6 tabulām un no 15 izmantoto literatūras avotu skaita.
Atslēgas vārdi Iveta_Ivanova_062WIB009
Atslēgas vārdi angļu valodā Launching of a new service into the market
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 12:41:31