Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Satiksmes drošības uzlabošana, izmantojot satiksmes lēnināšanas pasākumus" ("Talsu Vecpilsētas ielu rekonstrukcija")
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Traffic Safety by Using Traffic Calming Measures" ("Reconstruction of Old Town Streets in Talsi")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs inž. I.Veļikanova
Recenzents
Anotācija Satiksmes drošības uzlabošana, izmantojot satiksmes lēnināšanas pasākumus" un Talsu vecpilsētas ielu rekonstrukcija" ir izstrādāts kā bakalaura darbs ar inženierprojektu. Satiksmes drošības uzlabošana ir būtiska gan no tautsaimniecības viedokļa, gan no sabiedrības labklājības un drošības viedokļa. Bakalaura darbā aplūkota iespēja mazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu, galvenokārt, samazinot braukšanas ātrumu, kas panākts ar satiksmes lēnināšanas pasākumu pielietojumu. Apkopota statistika par satiksmes negadījumiem, apskatīti dažādi lēnināšanas ietaišu veidi, kā arī šo ietaišu pozitīvās un negatīvās ietekmes. Inženierprojektā izstrādāta 5 (piecu) Talsu vecpilsētas ielu - Lielās, Fabrikas, K.Mīlenbaha, Laidzes ielu un Rožu laukuma rekonstrukcija. Projekts izstrādāts kompleksi, veidojot vienotu koncepciju par kvartālu kā kvalitatīvi un estētiski atjaunotu vidi Talsu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Rekonstrukcijas projekts izstrādāts, respektējot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli - Talsu vecpilsētu, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskās vides saglabāšanai. Bakalaura darba ar inženierprojektu izstrāde veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, spēkā esošajiem standartiem un specifikācijām, tehniskajiem dokumentiem un citiem palīgmateriāliem. Darba izstrādē izmantotas datorprogrammas MS Office un AutoCad Civil 3D. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 111 lapaspusēm, 51attēliem, 5 tabulām un 7 rasējumiem. Autoceļa rekonstrukcijas projektēšanas laikā tika izmantoti jaunākie autoceļu projektēšanai nepieciešamie standarti, specifikācijas, tehniskie dokumenti un citi palīgmateriāli.
Atslēgas vārdi satiksmes drošības uzlabošana, satiksmes lēnināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā improvement of traffic safety, traffic calming
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.06.2012 14:02:07