Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma jauna produkta ieviešanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for launching a new produt of a production company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Ražošanas uzņēmuma jauna produkta ieviešanas projekts". Darbs sastāv no 111 lapām, tajā izmantoti 70 attēli, 9 tabulas un 5 pielikumi. Diplomdarbā izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, uzņēmuma publicētie un nepublicētie - iekšējās lietošanas materiāli, uzņēmuma vajadzībām veikti pētījumu aģentūras ACNielsen tirgus un konkurences pētījumi, kā arī pieejamie interneta resursi un Valsts Uzņēmumu reģistra dati. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA "Kraft Foods Latvija" saimniecisko darbību un sniegt rekomendācijas sekmīgai Estrella" produkcijas virzībai tirgū un sortimenta tālākās attīstības iespējām. Darbā tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: novērtēt un izanalizēt uzņēmuma saimniecisko stāvokli; veikt vietējā tirgus, tiešo konkurentu un iespējamo sadales kanālu analīzi; izteikt konkrētus secinājumus un rast Estrella" produkcijas noieta pilnveidošanas iespējas; Diplomprojekts sastāv no piecām daļām. Analītiskas daļas, kas balstās uz speciālo ekonomisko literatūru un izpētes aģentūras ACNielsen" tirgus pētījumiem. Tiek analizēta pārtikas mazumtirdzniecības tirgus situācija Baltijā - tās izaugsme, veikalu tīklu koncentrācijas pakāpe, prognozētas turpmākās attīstības tendences un raksturota patērētāju uzvedība tirgū. Projekta daļas, kurā tiek realizēts jaunā Estrella" produkta ieviešanas projekts, kas sevī ietver jaunā produkta pozicionējumu, ieviešanas stratēģijas, sadales kanālu analīzi un virzīšanas pasākumus - izmantojot tirdzniecības akciju un mārketinga un merčendaizinga tehnoloģijas. Tehnoloģiskās daļas, kurā tiek parādīta veikala vizīšu veidošanas un aizpildes specifika un problēmas programmā Siebel 7". Darba aizsardzības daļas, kurā tiek raksturoti darba drošības un aizsardzības pasākumi uzņēmuma galvenajā birojā. Kā arī tiek piedāvāti ar aprēķiniem argumentēti uzlabojumi apgaismes, ventilācijas un skaņas izolācijas pasākumu uzlabošanai. Grafiskās daļās, kurā tiek apkopota ilustratīvā u.c. informācija no visām iepriekšējām diplomdarba daļām.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma jauna produkta ieviešanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for launching a new product of a production company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:42:34