Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Apdrošināšanas starpniekuzņēmuma attīstības stratēģijas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for development of strategy of an insurance intermediary company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs asoc. prof. I. Voronova
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Māris Hoops Diplomprojekta darba vadītāja: I.Voronova, asoc. profesore, Dr.oec. Diplomprojekta darba temats: Apdrošināšanas starpniekuzņēmuma attīstības stratēģijas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projektu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbs sastāv no 79 lapām, tai skaitā: 14 attēliem, 24 tabulām un 2 pielikumiem. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts ietver 28 literatūras avotus. Darbā izmantota vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja un Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas datu bāzes, interneta avoti, Latvijas Republikas likumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā: apskatīta apdrošināšanas tirgus struktūra Latvijā, veikta apdrošināšanas starpnieku tirgus analīze, novērtēta apdrošināšanas aģenta darbība pēc SVID analīzes un pamatojoties uz veikto analīzi izstrādāts jauna projekta nepieciešamības pamatojums; Projekta daļā ir izstrādāta apdrošināšanas starpnieka attīstības stratēģija, stratēģijas realizēšanai un pakalpojuma veiksmīgai virzīšanai tirgū izstrādāts projekts ar nepieciešamo darbaspēka, materiālo, mārketinga un finanšu resursu plānu un veikts projekta novērtējums. Tehnoloģiskajā daļā ir apskatītas produkta virzīšanas iespējas e vidē un izstrādāti galvenie uzņēmuma mājas lapas izveides pamatprincipi; Darba un dabas aizsardzības daļā ir izveidota darba aizsardzības sistēma un izstrādāts darba aizsardzības uzlabošanas projekts. Darba noslēgumā tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Apdrošināšanas starpniekuzņēmuma attīstības stratēģijas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for development of strategy of an insurance intermediary company
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:10:01