Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvas pasaules ekonomikā”
Nosaukums angļu valodā "Prospects of Sustainable Development of Latvia in Global Economy"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A. Auziņa
Recenzents
Anotācija Ingas Kočerginas maģistra darbam Latvijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvas pasaules ekonomikā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir analizēts ilgtspējīgas attīstības jēdziens, izvērtēti ilgtspējīgas attīstības pasaules un Eiropas Savienības rādītāji, kā arī sniegts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas novērtējums, papildus izvērtējot Eiropas Savienības attīstības stratēģiju un nostādnes. Lai novērtētu Latvijas un pasaules, t.sk. Eiropas Savienības ekonomisko un ilgtspējīgo attīstību, maģistra darba analītiskajā daļā veikta Latvijas un pasaules ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības analīze pēc vienotiem rādītājiem. Pasaules un Latvijas attīstība izvērtēta laika posmā no 2000.-2009.gadam, lai noteiktu Latvijas pozīciju, salīdzinot ar pārējam Eiropas Savienības valstīm un izvērtētu pasaules ilgtspējīgo attīstību, lai noteiktu valsts turpmākās attīstības perspektīvas. Maģistra darba praktiskā pētījuma daļā izvirzīti kritēriji, pēc kuru izvērtējuma noteikti galvenie Latvijas ekonomikas izaugsmi veicinošie virzieni. Lai noteiktu perspektīvās Latvijas nozares, izstrādāts shematiski algoritmisks modelis, ar kura palīdzību noteiktas perspektīvās nozares, kas veicinās Latvijas ilgtspējīgu attīstību. Darba nobeigumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi, balstoties uz veikto analīzi maģistra darba izstrādes pētījuma ietvaros. Maģistra darba apjoms ir 92 lpp, neieskaitot pielikumus. Darbs sastāv no 3 daļām, 7 nodaļām, 6 apakšnodaļām. Darbā ir 36 attēli, 11 tabulas un 38 avotu bibliogrāfiskajā sarakstā, kā arī 8 pielikumi uz 13 lpp.
Atslēgas vārdi ekonomika; Latvijas ilgtspējīga attīstība; Latvijas perspektīvās nozares; attīstības virzien
Atslēgas vārdi angļu valodā economy; sustainable development; Latvian prospective sectors; development directions
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:00:40