Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Intelektuālo sistēmu lietošanas analīze steganalīzes uzdevumu risināšanai
Nosaukums angļu valodā Analysis of Application of Intellectual Systems for Solving Steganalysis Problems
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing. A.Jeršovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā veikts pētījums intelektuālo sistēmu lietošanas steganalīzes uzdevumu risināšanai jomā. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz steganogrāfijas un steganalīzes metožu izpēti, kā arī intelektuālo sistēmu konceptu analīzi, izstrādāt koncepciju intelektuālajai sistēmai, kas risinātu steganalīzes uzdevumus. Pirmajā darba nodaļā tiek vispārīgi izanalizēta steganogrāfijas būtība un dots pārskats par steganogrāfiju grafiskās datnēs, īpašu uzmanību pievēršot mazāk nozīmīgo bitu (LSB) metodei un F5 algoritmam. Autors analizē šīs metodes un apskata tās ar konkrētiem piemēriem. Darba otrajā nodaļā apskatītas steganalīzes problēmas un analizētas vairākas steganalīzes pieejas, kas paredzēta pirmajā nodaļā minēto steganogrāfijas metožu atklāšanai. Apskats par intelektuālajām sistēmām un datorapmācības lietošanu tajās dots trešajā nodaļā. Ceturtajā bakalaura darba nodaļa tiek piedāvāts intelektuālās steganalīzes sistēmas projektējums, izvirzīti priekšlikumus sistēmas pielāgošanai LSB un F5 steganalīzei, kā arī dots izstrādātās sistēmas salīdzinājums ar esošiem steganalīzes risinājumiem. Bakalaura darbā ir 40 lappuses, 17 attēli, 2 tabulas, 5 pielikumi un 23 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi steganogrāfija;steganalīze;intelektuālās sistēmas;datorapmācība
Atslēgas vārdi angļu valodā steganography;steganalysis;intellectual systems;machine learning
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 15:40:14