Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for increasing efficiency of business activities of a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents
Anotācija Lindas Brākmanes diplomprojekta temats ir Pakalpojuma uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības, kā arī grafiskās daļas. Pirmajā daļā ir apkopota vispārīga informācija par tulkošanas uzņēmumu SIA Ad Verbum un tā darbību raksturojošiem rādītājiem, aplūkota uzņēmuma organizatoriskā struktūra, apgrozāmo līdzekļu un debitoru analīze, izvērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī izskatītas potenciālās iespējas un iespējamie riski. Pēc veiktās analīzes ir izvirzīti 3 galvenie uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas virzieni. Projektu aprēķinu daļā tiek izklāstīti uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanas veicamie pasākumi, kā debitoru parādu uzskaites pilnveidošana, darbinieku motivācijas uzlabošanas un algu sistēmas pilnveidošana, jaunu tirgu apgūšana. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta datorrealizācija, kur atspoguļota investīciju naudas plūsmas prognozēšana un projekta novērtēšana, izmantojot programmatūru MS Excel, kā arī projektu vadības programmatūras Projetex efektīvas izmantošanas iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā ir izveidota darba aizsardzības sistēma, kur tiek plānota darba vides iekšējā uzraudzība un novērtēti riski, kā arī apkopotas darba aizsardzības pasākumu ieviešanas izmaksas. Kā pēdējā ir grafiskā daļa, kurā ir apkopoti iepriekš minēto daļu projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie grafiskie rezultāti. Lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti, nepieciešama skonto atlaižu ieviešana, uzkrāto nodokļu novirzīšanu un debitoru parādu savlaicīga iekasēšana, projektu vadītāju algu sistēmas pilnveidošana un filiāles izveidošana Bulgārijā. Pamatojoties uz diplomprojektā veikto pakalpojuma uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekta modelēšanu, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms ir 86 lapas datorsalikumā. Diplomprojekts ietver 17 attēlus un 29 tabulas, kā arī izmantoti 37 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi darbības efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā increasing efficiency
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:43:39