Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Investīciju izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of application of investments in entrepreneurship"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir Investīciju izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā. Investīcijas ir viens no svarīgākajiem katras valsts ekonomikas raksturlielumiem. Investīcijas nodrošina tautsaimniecības attīstību nākotnē un ietver tos ekonomiskos labumus, kas tiek patērēti gada laikā. Visnozīmīgākās Latvijai ir ārvalstu investīcijas, jo tās ir nozīmīgs kapitāla avots, ārvalstu pieredzes, tehnoloģijas un vadības prakses pārņemšanas līdzeklis. Ārvalstu investīcijas palīdz samazināt maksāšanas bilances deficītu gan kapitāla pieplūdes dēļ, gan pieaugot jaunizveidoto uzņēmumu produkcijas eksportam. Latvijas tautsaimniecības stāvoklis un tās tālāka attīstība ir cieši saistīta ar investīcijām un to piesaisti. Veselības aprūpe tiek finansēta no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta, līdz ar to arī valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu cenas ir viszemākās Eiropā. Tās nesedz visas reālās izmaksas. Tā rezultātā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju nolietotās infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā, kapacitātes celšanā un attīstībā galvenā loma ir investīcijām. Valstī veselības aprūpes nozarē tiek veikti pasākumi, kas veicina regulēta tirgus principu ieviešanu veselības aprūpē, pakāpeniski tuvina valsts noteikto veselības aprūpes pakalpojumu cenas reālajiem pakalpojumu sniegšanas izdevumiem un nodrošina noteiktu un stabilu pakalpojumu izvietojuma struktūru ilgtermiņā. 2010.gadā Latvijā veselības ir izveidojusies krīzes situācija, kas skar gan veselības aprūpes darbiniekus, gan pacientus. Investīcijas ir viens no nozīmīgākajiem veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras vidēja un ilgtermiņa attīstības priekšnosacījumiem un kopējās politikas ieviešanas instrumentiem. Samazinātā finansējuma apstākļos veselības aprūpē, ārstniecības iestādēm ir jāpiedāvā pilnīgi skaidri un nepārprotami finansēšanas un norēķinu principi. Rezultātu ilustrēšanai darbā tiek izmantoti 24 attēli, 20 tabulas un 9 pielikumi. Darbs satur 131 lappuses.
Atslēgas vārdi Investīcijas; efiktivitāte; uzņēmējdarbība; veselības aprūpes nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Investments; efficiency; entrepreneurship; health care sector
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 17:07:04