Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā ”Project for selection and evaluation of personnel in a medical institution”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. I. Ozoliņa-Ozola
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Iveta Grinfelde Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 69 lapas; darbā iekļautas 21 tabulas un 21 attēli; darbam pievienoti 16 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī SIA Neirožu klīnika nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par SIA Neirožu klīnika, tās darbība un vēsture, raksturots personāls, analizēta personāla atlases un novērtēšana. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts personāla atlases un novērtēšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika izveidota SIA Neirožu klīnika pretendentu CV datu bāze un izvērtēts tā pielietojums ikdienas darbā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības sistēma SIA Neirožu klīnika un veikts darba vietas risku novērtējums klīniskā psihologa kabinetā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Grinfelde, I. Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa- Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 69 lpp.
Atslēgas vārdi Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The project of selection and evaluation of personnel in the treatment institution
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 12:20:52