Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums”
Nosaukums angļu valodā „Evaluation of the financial state of an enterprise“
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. L.Tumaņana
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir "Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums". Darba teorētiskajā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, finanšu koeficientu analīzes, maksātspējas diagnostikas. Pētījumu un aprēķinu daļā autors veic uzņēmuma gada pārskatu analīzi par 2005., 2006., 2007. un 2008.gadu, novērtējot uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņas analizējamajos periodos, un mēģinot noteikt to izmaiņu cēloņus. Autors veic uzņēmuma finanšu analīzi, aprēķinot likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītājus, veic bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina horizontālo un vertikālo analīzi, lai sniegtu ieteikumus uzņēmuma finanšu darbības pilnveidošanai. Lai pamatotu secinājumus, ir veikta arī apskatāmā uzņēmuma finanšu rādītāju salīdzināšana ar konkurējošo uzņēmumu finanšu rādītājiem. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, tas sastāv no 2 daļām un 3 pielikumiem. Darbā ir izmantotas 23 tabulas, 3 attēli un 21 formula.
Atslēgas vārdi finanšu stāvokļa novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of the financial state
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 15:02:27