Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Modelis-Skats-Kontrolieris arhitektūrā bāzēta PHP ietvara atbalsta analīze modeļvadāmas izstrādes rīkos
Nosaukums angļu valodā Analysis of Support of Model-View-Controller Based PHP Framework in Model Driven Development Tools
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā pētītas iespējas praksē pielietot modeļvadāmās izstrādes principus tīmekļa lietojumprogrammu izveidē. Kā mērķa valoda izvēlēta populārākā šādu lietotņu izstrādes valoda PHP, savukārt mērķa vide ietvars CodeIgniter. Šis ietvars paredzēts programmatūras izstrādei, pielietojot modelis skats kontrolleris principu. Darbā analizēts, kā CodeIgniter ietvaram specifiska koda izstrādi iespējams iekļaut modeļvadāmās izstrādes procesos. Darbā parādīta pieeja, kā šim ietvaram specifisku kodu iegūt divos transformāciju soļos: vispirms no platformneatkarīgā programmatūras modeļa veidojot CodeIgniter platformai specifisku programmatūras modeli un pēc tam ģenerējot kodu, pielietojot specifiskus ģenerēšanas šablonus. Darba praktiskajā daļā apskatīti vairāki mūsdienās aktuāli publiski pieejami modeļvadāmās izstrādes rīki, kas, saskaņā ar to dokumentāciju, atbalsta PHP valodu. Apskatītie rīki ir: Sparx Systems Enterprise Architect, Acceleo Project, WISSS, Poseidon for UML, ArgoUML. Salīdzināšana veikta, visos rīkos modelējot nelielas informācijas sistēmas fragmentu un pārbaudot rīku spēju ģenerēt mērķa platformai piemērotu kodu. Secināts, ka vairāki apskatītie rīki piedāvā meklēto funkcionalitāti, taču visos gadījumos ir jāveic papildus izstrāde, izmantojot rīkā iebūvētu transformāciju valodu vai spraudņu mehānismu. Kā darba galvenais rezultāts ir minams CodeIgniter platformai specifiskā modeļa izveides apraksts, ko iespējams pielietot praksē, izstrādājot pilnvērtīgu transformāciju pakotni jebkuram rīkam, kas atbalsta modelis modelis transformāciju. Darba gaitā praktiski izstrādātas transformācijas Sparx Systems Enterprise Architect videi. Maģistra darbā ir 59 lappuses, 18 attēli, 3 tabulas, 4 pielikumi un 42 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi modeļvadāmā izstrāde; CodeIgniter; MVC
Atslēgas vārdi angļu valodā model-driven development; CodeIgniter; MVC
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 09:46:50