Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Paralēlās programmēšanas koncepciju analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Concurrent Programming Concepts
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
Recenzents
Anotācija Mūsdienās pastāvīgi pieaug prasības pret datorsistēmu veiktspēju. Paralēlās programmēšanas risinājumi ļauj paaugstināt ātrdarbību bez procesoru jaudas palielināšanas, līdz ar to ir lietderīgi izpētīt, kādas iespējas piedāvā paralēlā programmēšana un ar kādām grūtībām nākas saskarties. Maģistra darbā ir aprakstīta paralēlisma uzbūve un nozīme mūsdienās. Apskatīts paralēlo sistēmu arhitektūru iedalījums pēc Flinna taksonomijas un atmiņas arhitektūras tipa. Autora skatījumā, pašreizējais paralēlo arhitektūru iedalījums neizceļ visas svarīgākās arhitektūras, tāpēc autors iesaka jaunu paralēlo arhitektūru iedalījumu, kas balstās uz procesoru arhitektūru, iekļaujot arī GPGPU arhitektūru. Darbā apskatītas paralēlās programmēšanas modeļu koncepcijas un veikta to atšķirību salīdzināšana. Definēti priekšnosacījumi paralēlas programmatūras izveidei. Pamatojoties uz arhitektūru, modeļu un priekšnosacījumu analīzi nodefinētas svarīgākās paralēlās programmēšanas problēmas, to pazīmes un priekšnosacījumi to risināšanai. No paralēlās programmēšanas modeļu realizācijām ir izvēlēti pieci paralēlo programmēšanu atbalstoši standarti un valodas: POSIX Threads, MPI, OpenMP, Ada un NVIDIA CUDA. Darba gaitā veikta šo standartu un valodu koncepciju savstarpējais salīdzinājums un analīze. Pamatojoties uz apskatītājām koncepcijām izveidots modelis secīgās programmatūras pārveidošanai par paralēlu programmatūru. Maģistra darbā ir 63 lappuses, 16 attēli, 1 tabula, 1 pielikums un 38 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi paralēlās programmēšanas koncepcijas; paralēlās programmēšanas modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā concurrent programming concepts; concurrent programming models
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 17:02:43