Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas problēmas VID"
Nosaukums angļu valodā "Problems of Personnel Management in State Revenue Service"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. J.Reiters
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors: Irina Keselmane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Reiters, RTU docents, Dr.oec. Maģistra darba temats: Personāla vadīšanas problēmas Valsts ieņēmumu dienestā Maģistra darba apjoms: maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kopā 98 lapaspuses. Maģistra darbs ir papildināts ar 24 tabulām un 33 attēliem un 1 pielikumu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 30 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas un ārvalstu autoru literatūra, informācija no interneta, pētāmās organizācijas nepublicētie dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izstrādāti ieteikumi darbinieku motivācijas celšanai, nepiemērojot materiālo stimulēšanu. Galvenie kritēriji motivācijas celšanai ir darbinieku kvalifikācijas celšanas un virzīšanas iespējas, sapratne par darba procesa plānošanas metodēm. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Keselmane I. Personāla vadīšanas problēmas Valsts ieņēmumu dienestā: Maģistra darbsZinātn. vadītājs Reiters J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. - 99 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas problēmas Valsts ieņēmumu dienestā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of Personnel Management in State Revenue Service
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:38:57