Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vizuālā navigācija pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Visual Navigation in the Urban Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Lekt.I.Miķelsone
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir "Vizuālā navigācija pilsētvidē". Tēma tika izvēlēta balstoties uz tās nozīmīgumu mūsdienās. 21.gadsimts ir kļuvis par straujāko cilvēces attīstības vēsturē. Mūsdienu cilvēka vajadzības arvien pieaug. Līdzi tām attīstās arī pilsētas telpa. Tās kvalitāti nenosaka tikai pilsētbūvnieciskā struktūra un arhitektūra, bet arī arhitektūras mazās formas, vizuālā navigācija, reklāma un to savstarpēji sabalansētās attiecības. Vizuālā navigācija ir viens no tiem telpiskās koncepcijas līmeņiem, kura attīstībai šobrīd tiek pievērsta pārāk maz uzmanība, bet kuras trūkumus cilvēks izjūt, ikdienas gaitās pārvietojoties pa pilsētas telpu. Izstrādājot darbu tika sasniegts izvirzītais mērķis: izanalizēt vizuālās navigācijas problēmas Rīgā un, balstoties uz esošiem piemēriem Eiropas pilsētās, sniegt priekšlikumus turpmākai vizuālās navigācijas attīstībai Rīgā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti un darba gaitā sistemātiski atrisināti sekojoši uzdevumi: - apkopot vizuālās navigācijas attīstības vēsturi; - apkopot dažādus vizuālās navigācijas piemērus Eiropā; - izanalizēt esošo situāciju Rīgā un Rīgas pilsētas daļā - Bišumuiža; - definēt esošās problēmas; - apkopot sniegtos novatoriskos risinājumus iespējamai vizuālās navigācijas tālākai attīstībai Rīgā. Darba ietvaros tika veikta aptauja ar mērķi uzzināt iedzīvotāju viedokli par vizuālās navigācijas pozitīvajām iezīmēm un trūkumiem Rīgā. Tika aptaujāti 200 respondenti. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 46 lapaspuses. Tas satur, 31 attēlus un pielikumus. Darbā ir izmantoti 7 literatūras un 10 interneta avoti.
Atslēgas vārdi vizuālā;navigācija
Atslēgas vārdi angļu valodā visual;navigation
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 15:35:21