Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Apmācības objektu pieejas izpēte adaptīvas apmācības intelektuālam atbalstam
Nosaukums angļu valodā Investigation of Learning Objects for Adaptive Tutoring Support
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā tiek pētītas iespējas praksē pielietot apmācības objektus adaptīvas apmācības atbalstam. Šo objektu aprakstīšanai ir analizēts apmācības objektu metadatu standarts un, lietojot šo standartu, ir izveidota apmācības objektu krātuve. Kā apmācības objekti ir izvēlēti gan dokumenti, gan video materiāli. Objekti ietver gan kursa teorijas izklāstu, gan piemērus, gan uzdevumus. Apmācības objektu krātuve paredzēta metodiskā materiāla glabāšanai intelektuālas mācību sistēmas vajadzībām. Darbā ir analizēta apmācības objektu izstrāde, ar to saistītie pedagoģiskie aspekti, kā arī apmācāmā mācīšanās stili un to klasifikācija. Darbā apskatītas intelektuālas mācību sistēmas un to arhitektūra. Īpaša uzmanība ir veltīta adaptīvo mehānismu apzināšanai intelektuālās mācību sistēmās. Uz šo mehānismu pamata ir izstrādāts adaptīvs metodiskā materiāla atlases algoritms. Tā darbībai ir nepieciešami dati par apmācāmo, kas ir apmācāmā mācīšanās stils, un dati par problēmsfēru. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek adaptīvi izgūti apmācības objekti no apmācības objektu krātuves. Uz iegūtā pētījuma pamata ir izstrādāts intelektuālas mācību sistēmas prototips, veikta tā aprobācija un iegūto rezultātu analīze. Intelektuālas mācību sistēmas prototips ir izstrādāts, pamatojoties uz servisorientētās arhitektūras paradigmu, tādējādi padarot to mērogojamu unvai modificējamu, neietekmējot pārējās sistēmas komponentes. Servisu dalījums 3 slāņos atdala servisus, kas atbild par intelektuālās daļas realizāciju no pārējiem servisiem. Prototipa izstrāde veikta, lietojot .NET tehnoloģijas, kas sevī ietver video straumēšanas, datubāzes, tīmekļa lietojuma un virtualizācijas tehnoloģijas. Maģistra darbā ir 76 lappuses, 26 attēli, 9 tabulas, 1 pielikumu un 59 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Intelektuālas mācību sistēmas;Adaptīva apmācība; Apmācības objekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Intelligent tutoring; Adaptive learning; Learning objects
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 13:01:34