Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Preču deklarēšanas risku analīze"
Nosaukums angļu valodā "Risk analysis declaration of goods"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Abrazune, TNT Ekspress, muitas brokere
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore - Jekaterina Kapeļko. Bakalaura darba tema "Preču deklarēšanas risku analīze". Preču deklarēšanas risku analīze tēmas aktualitāte saitīta ar vienu no muitas dienesta galvenajām problēmām- muitas iestāžu administrējamo maksājumu iztrūkumu un muitas noteikumu pārkāpumiem, kas var rasties nepareizas preču deklarēšanas rezultātā. Neprecīza informācija par preču izcelsmi, preču muitas vērtību vai nepareiza preču indentificēšana un attiecīgā klasifikācijas koda piešķiršana var ietekmēt muitas maksājamu noteikšanu. Bakalaura darba pētījuma objekts- preču deklarēšanas riski. Pētījuma priekšmets- preču deklarēšanas risku faktori un šo faktoru ierobežošanas iespējas. Bakalaura darba mērķis- analizēt un novērtēt riskus, kas saistīti ar precēm, kas šķērso muitas robežu no trešajām valstīm un izvērtēt nepieciešamos muitas kontroles pasākumus un šo pasākumu efektivitāti. Darba mērķa sasniegšanai autore darbā pēta muitas funkcijas, kā arī apkopo statistikas datus par preču importa muitas kontroles rezultativitāti , un analizē riskus muitas darbībā. Veicot analīzi par preču deklarēšanu, autore izvērtē nepieciešamos kravas pavaddokumentus, vadoties pēc kuriem tiek rēķināti muitas maksājumi, kā arī analizē pareizas preču klasifikācijas nepieciešamību muitas nodokļu noteikšanā. Izanalizējot prakstiskos piemērus, darba autore izvērtēja muitas parāda rašanās risku faktorus. Darba autore analizē izmaiņas pēc 2009.gada 1.jūlija elektroniskās preču deklarēšanas sistēmā un izvērtē šo izmaiņu pasākumu efektivitāti. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā kopējais apjoms ir 75 lapas. Darbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā iekļauti 10 attēli, 4 tabulas un analizēt 4 piemēri, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. Darba izstrādei izmantoti 40 literatūras un citi informācijas avoti - LR Likumdošanas akti, Eiropas Savienības regulas, publikācijas presē, speciālā literatūra, Interneta resursi un Muitošanas speciālistu kursu materiāli.
Atslēgas vārdi Preču deklarēšanas risku analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk analysis declaration of goods
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 12.04.2011 16:39:08