Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas pilsētas tēls
Nosaukums angļu valodā The Image of Riga City
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Asoc.prof.G.Asaris
Recenzents
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autore ir Madara Villere, tā tēma „Ielas un laukumi kā publiskā telpa”. Bakalaura darba mērķis ir Izpētīt, ko arhitekts var darīt, lai nodrošinātu Rīgas iedzīvotājiem iespējami kvalitatīvu ielas publisko telpu pie dažādām pilsētbūvnieciskajām situācijām. Pētījuma uzdevumi • Novērtēt publiskās ārtelpas nozīmi vēstures gaitā saistībā ar pilsētplānošanas principiem • Izpētīt Rīgas ielu tīkla struktūru. • Izpētīt dažādus Rīgas rajonus atkarībā no to pilsētbūvnieci
Atslēgas vārdi Ielas publiskā telpa, gājēju ielas, Brīvības aleja, pieejamība, sasaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā The public space of the street, pedastrian streets, Avenue of Freedom, connections, availability.
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2011 15:20:14