Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Jonosfēras ietekme uz GNSS mērījumiem"
Nosaukums angļu valodā "The effect of ionosphere on GNSS measurements"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Madara Caunīte
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ir apskatītas globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) un raidīto radiosignālu izplatības īpatnības kosmosa telpā. Nozīmīgākie radiosignālu traucējošie elementi ir atmosfēra un tās slāņi, jonosfēra, tās galvenais raksturlielums - kopējais elektronu daudzums TEC (Total Electron Content), jonosfēras scintilācija, kā arī Saule, tās aktivitāte. Šo dabas elementu kopums nozīmīgi ietekmē GNSS mērījumus un pozicionēšanas precizitāti. Darbā apskatītas arī metodes, kā izvairīties no jonosfēras izraisīto kļūdu ietekmes GNSS mērījumos. Darbā dots ieskats par organizācijām, kas nodarbojas ar jonosfēras pētniecību, kā arī par NASA izstrādāto satelītu Saules Dinamikas Observatorija (SDO). SDO pirmie attēli. Projekta daļā pētīta jonosfēras ietekme uz GNSS mērījumiem, izmantojot Bernese v5.0 un Pinnacle 1.0 programmatūras. Ar programmatūrām aprēķinātas EUPOSR-Rīga koordinātas, izmantojot gan EUPOSR-Rīga, gan EPN (EUREF Permanent Network) atbalsta stacijas, kā arī IGS (International GNSS Service) datus. Iegūtie rezultāti, kuri aprēķināti 19.04.2009. un 19.04.2010. gada dienām ar iepriekš minētajām programmatūrām tiek salīdzināti. Darbā ir 105 lappuses, 80 attēli, 27 tabulas un 53 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi jonosfēra, GNSS
Atslēgas vārdi angļu valodā ionosphere, GNSS
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:05:38