Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Ietvara „Struts” analīze programmatūras izstrādei
Nosaukums angļu valodā Analysis of Struts Framework for Software Developing
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā tika izpētītas un salīdzinātas Struts 1 un Struts 2 ietvaru iespējas programmatūras izstrādē. Struts tehnoloģijas sniedz noderīgas funkcionalitātes, kas atvieglo Java bāzētu tīmekļa programmatūras izstrādi, un nodrošina modelis-skats-kontrolieris projektēšanas šablonu. Darbā tiek sniegts īss ieskats tīmekļa programmatūras izstrādes vēsturē, kurā tiek aprakstīta dinamiska satura radīšanas problēma tīmeklī. Šo problēmu veiksmīgi risina vairākas Java programmēšanas valodas iespējas. Lai atvieglotu Java tehnoloģiju pielietošanu lielu programmatūras projektu izstrādē un uzturēšanā, tiek pielietots modelis-skatskontrolieris projektēšanas šablons. Šis šablons nodrošina skaidru programmatūras atbildību nošķiršanu. Minētā šablona realizācija katram projektam ir ilgs un sarežģīts process, tāpēc tiek piedāvāti vairāki Java ietvari. Ietvari Struts 1 un Struts 2 realizē šo šablonu un piedāvā vairākas noderīgas iespējas programmatūras izstrādē. Struts 1 un Struts 2 iespēju salīdzināšanai tika izstrādāti divi analoģiski Java bāzēti tīmekļa lietojumi ar katru no ietvariem un tika novērtēti iegūtie izstrādes rezultāti. Tika noteiktas priekšrocības un ierobežojumi programmatūras izstrādē, balstoties uz vairākiem kritērijiem. Izanalizējot Struts 1 un Struts 2 iespēju atšķirības, bakalaura darba autors secina, ka Struts 2 pārņem vairākas Struts 1 iespējas un piedāvā vairākus jaunievedumus. Struts 2 ir jaudīgāks ietvars salīdzinājumā ar Struts 1. Bakalaura darbā ir 40 lappuses, 14 attēli, 4 tabulas, 16 pielikumi un 20 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Struts; Java; Modelis-skats-kontrolieris; ietvars; tīmeklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Struts; Java; Model-Viewer-Controller; framework; Web
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 15:04:12