Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu labiekārtošana” („Loģistikas parka iekšējo ceļu un laukuma izbūves projekts Ķekavas novadā”)
Nosaukums angļu valodā „Road Improvement” („Design Project of Inner Roads and Parking Lots of Logistic Park in Kekava District”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs lekt. J.Bidzāns
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā Autoceļu labiekārtošana" ir apkopoti un aplūkoti tādi autoceļa labiekārtošanas elementi kā atpūtas laukumi un stāvvietas, autobusu pieturas, ceļa zīmes un norādes, gājēju pārejas, apzaļumošana, autoceļu apgaismojums, prettrokšņa sienas, žogi pret dzīvniekiem un dzīvnieku ceļa pārvadi. Visi šie elementi ir tie, kas nodrošina autoceļa ērtu un drošu lietošanu visiem satiksmes dalībniekiem, un kāda no šo elementu esamība vai to trūkums būtiski ietekmē autoceļa labiekārtojumu. Lai izstrādātu bakalaura darbu, ir veikta valsts galveno autoceļu A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte), A9 Rīga(Skulte) - Liepāja un A10 Rīga - Ventspils apsekošana un esošo labiekārtojuma elementu uzskaite, vizuālā un tehniskā stāvokļa novērtējums. Ņemot vērā iegūto informāciju par autoceļu labiekārtojumu un iegūto informāciju no autoceļu A5, A9, A10 apsekošanas, ir veikta šo ceļu labiekārtojuma analīze. Analīzē noskaidrots, ka gar ceļu izvietoto pieturas vietu, atpūtas laukumu, autostāvvietu, servisa objektu un ēdināšanas iestāžu skaits ir pietiekams, tomēr ne visu objektu tehniskais un vizuālais stāvoklis ir atbilstošs to ērtai lietošanai, it īpaši kravas transportam. Daudzviet esošo ceļmalas krodziņu pieslēgumi pie šiem ceļiem nav piemēroti kravas transporta piekļūšanai un to stāvlaukumi nav piemēroti kravas transporta stāvēšanai. Savvaļas dzīvnieku ceļa šķērsošanas pārvadu pār šiem ceļiem un žogu gar ceļiem nav, tikai zem autoceļa A10 ir lopu caurdzītuves, kas tomēr nenodrošina satiksmes drošību pret nejaušu savvaļas dzīvnieku uz ceļa. Gājēju plūsmas un ceļa šķērsošana notiek tikai esošajā līmenī, divlīmeņa gājēju pāreju nav. Gar ceļiem nav prettrokšņa sienu. Lai uzlabotu valsts galveno autoceļu A5, A9, un A10 labiekārtojumu un satiksmes drošības līmeni, ir nepieciešama atsevišķu vienlīmeņa gājēju pāreju pārbūve par divlīmeņu gājēju pārvadiem, prettrokšņa sienu izvietošana gar ceļiem pie dzīvojamām mājām un apdzīvotās vietās, dzīvnieku pārvadu un žogu izbūve vietās, kur ir liela savvaļas dzīvnieku koncentrācija, esošo pieslēgumu ceļam pie ēdināšanas uzņēmumiem rekonstrukcija, lai tiktu nodrošinātas iespējas kravas transportam piekļūt pie ceļmalas krodziņa un atjaunot savas darba spējas. Darba kopējais apjoms ir 45 lapaspuses, attēlu skaits ir 38, bakalaura darba izstrādē ir izmantoti 20literatūras avoti gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā, 3 pielikumi. Inženierprojekts Loģistikas parka iekšējo ceļu un laukuma izbūves projekts Ķekavas novadā" izstrādāts ar mērķi nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas nestspējas un satiksmes drošības līmeni un autobraucēju komfortu. Darba apjoms 58 lapaspuses, kur ir ietverts paskaidrojuma raksts, darbu daudzumu saraksti, aprēķini un specifikācijas, kā arī 23 tabulas, 24 attēli. Projektā ietilpst 8 rasējumi.
Atslēgas vārdi autoceļu labiekārtošana
Atslēgas vārdi angļu valodā road improvement
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 20.04.2011 10:38:09