Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mežsaimniecības uzņēmuma attīstības perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Forestry business and its development perspectives in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents
Anotācija Meža ekonomiskās vērtības saglabāšana vai palielināšana šodien, nākotnē nodrošinās nepārtrauktu pieeju kvalitatīviem meža resursiem. Privātajos mežos, atkarībā no īpašuma lieluma, ir apgrūtināta vai nav iespējama nepārtraukta produkcijas ieguve tas nozīmē, ka nelielajos meža īpašumos arī ieņēmumi ir neregulāri. ņemot vērā to, ka daudziem meža īpašniekiem nav pietiekamas zināšanas meža apsaimniekošanā un produktu realizācijā, meža īpašnieki ne vienmēr iegūst tirgus situācijai atbilstošus ieņēmumus par pārdotajiem meža produktiem, kā arī to, ka meža īpašniekam bieži investīcijas meža vērtības saglabāšanai (kvalitatīvai meža atjaunošanai un kopšanai) nav pirmā peļņas izlietošanas prioritāte, nākotnē iespējama šo mežaudžu kvalitātes un produktivitātes samazināšanās. Pētījuma objekts ir mežsaimniecības uzņēmums X kokaudzētava un pētījuma priekšmets ir kokaudzētavas attīstības projekta koncepcija un finansējums. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt Meža nozares attīstības iespējas Latvijas tautsaimniecības kontekstā un izpētīt mežsaimniecības uzņēmuma X kokaudzētava darbību. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt uzņēmējdarbības vidi mežsaimniecībā un tās attīstību Latvijā; izanalizēt uzņēmējdarbības vidi mežsaimniecībā un to ietekmējošos faktorus; izvērtēt meža apsaimniekošanas mērķus un aizsargājamas teritorijas izveidošanu; izpētīt meža nozares attīstību un lomu Latvijas tautsaimniecībā; izanalizēt valsts meža nozares nacionālo politiku un regulējošo likumdošanu; izvērtēt kokapstrādes eksportaimporta dinamiku un investīcijas; izanalizēt meža atjaunošanas dinamiku Latvijā no 2001. -2008. gadam un to ietekmi uz pieprasījumu pēc meža reproduktīvā materiāla; izvērtēt mežsaimniecības uzņēmuma X kokaudzētava attīstības projekta koncepciju un finansējumu. Bakalaura darba rakstīšanai tiek izmantoti 45 speciālās un periodiskās literatūras avoti. Darbs kopā sastāv no 73 teksta lappusēm, 35 attēliem un 11 tabulām.
Atslēgas vārdi Mežsaimniecības uzņēmuma attīstības perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Forestry business and its development perspectives
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 12:31:49