Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nekustāmā īpašuma nodokļa administrēšanas problēmas Rīgas pilsētā"
Nosaukums angļu valodā "Problems of real estate tax administration in Riga"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta tēma Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas problēmas Rīgas pilsētā". Diplomprojektā uz teorētisko un praktisko datu, kā arī normatīvās bāzes pamata tiek analizēta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana Rīgas pilsētā. Diplomprojekta tēmas aktualitāti nosaka vairāki faktori: sabiedrības diskusijas plašsaziņas līdzekļos par nekustamā īpašuma nodokļa politiku, kas vistiešākā veidā saistīta ar nodokļa administrēšanu; nepieciešamība palielināt pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa; uzlabot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamo datu integrēšanu; paaugstināt nodokļu maksātāju apkalpošanas, konsultēšanas un informēšanas līmeni. Diplomprojektā tiek aplūkota nekustamā īpašuma nodokļa un tā administrēšanas būtība, īsumā apskatīta nodokļa vēsture, reforma, aprēķināšanas nosacījumi, pievērsta uzmanība nodokļa ieņēmumu prognozes saskaņošanas procesam, dots ieskats nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas īpatnībām citās valstīs. Darbā tiek analizēta Rīgas pilsētas nodokļu administrācijas struktūra, funkcijas, tiek veikta skaitliskā analīze par ieņēmumiem, aprēķinātajām un samaksātajām nodokļa summām, piešķirtajiem nodokļa atvieglojumiem, kā arī noteiktajiem lietošanas mērķiem. Darbā rezultātā tiek formulētas problēmas un ieteikti nodokļa administrēšanas pilnveidošanas galvenie virzieni, kas vērsti uz nodokļa bāzes palielināšanu, VZD un Zemesgrāmatas datu integrēšanas iespējām, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniskā paraksta ieviešanu. Diplomprojektam ir praktiska nozīme, un šis darbs varētu interesēt plašu interesentu loku: nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, valsts un pašvaldības institūcijas, kas iesaistītas nodokļu politikas veidošanā un realizācijā, mācību iestāžu studentus. Darbs satur 69 lapas, un tajā ievietoti 50 attēli, 13 tabulas un 1 pielikums, un grafisko daļu. Darbā izmantoti Rīgas domes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas nepublicētie dati.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Diplomprojekt
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:56:14