Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, izmantojot starptautiskos instrumentus enerģētikas jomā”
Nosaukums angļu valodā "Enhancement Opportunities for Competitiveness of Companies Using International Instruments in Power Engineering"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Ozoliņa
Recenzents
Anotācija Egijas Taubes maģistra darbam Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas izmantojot starptautiskos instrumentus enerģētikas jomā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir novērtēt uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas un nozīmi, izmantojot starptautiskos instrumentus enerģētikas jomā, balstoties uz konkurētspējas teorētisko aspektu un enerģētikas jomas tiesisko un ekonomisko aspektu analīzi. 1. daļā Autore ir analizējusi konkurētspējas jēdzienu, konkurētspējas teorētiskos aspektus un iedalījumu, aprakstot konkurētspējas priekšrocības, kā arī apskatījusi konkurētspēju raksturojošos faktorus un novērtēšanas metodes. 2 . daļā analizēta enerģijas joma ES un Latvijā, enerģētikas politika, tās pamatnostādnes, tendences un regulējums ES un Latvijas līmenī, pieejamie starptautiskie instrumenti enerģētikas jomā, kā arī tie, kuri ir pieejami Latvijā. 3. daļā, balstoties uz abās pirmajās daļās analizēto informāciju un secinājumiem, analizētas koģenerācijas priekšrocības enerģijas ražošanā, aprakstīts koģenerācijas projektu attīstīšanas modelis, veikta projekta ekonomiskā analīze un konkurētspējas novērtējums, kā arī analizēta uzņēmumu enerģētiskās patstāvības ietekme uz Latvijas mērķiem un tautsaimniecības attīstību. Darbā ir 3 nodaļas, 103 lpp., 24 attēli, 17 tabulas, 76 bibliogrāfiskā saraksta vienības 1 pielikums uz 2 lpp.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, enerģētika, konkurētspējas priekšrocība, koģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, energy, competitive advantage,cogeneration
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:13:50