Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Slimnīcas darbības efektivitātes paaugstināšana.
Nosaukums angļu valodā Efficiency enhancement of hospital performance.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Z.Sundukova
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Agnese Branda. Diplomprojekta temats: Slimnīcas darbības efektivitātes paaugstināšana. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 43 tabulas, 18 formulas. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas likumi, valsts statistikas dati, interneta resursi, uzņēmuma Piejūras slimnīca nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 29 izmantotie literatūras avoti no tiem 28 latviešu valodā un 1 angļu valodā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt praktiski realizējamus, situācijai atbilstošus priekšlikumus VSIA Piejūras slimnīca darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojektā tika veikti šādi analītiski pētījumi: Izanalizēta veselības aprūpes nozare Latvijā. Izanalizēti uzņēmuma finansiāli ekonomiskie rādītāji apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pēc nodokļu nomaksas. Novērtēta uzņēmuma likviditāte, maksātspēja un rentabilitāte. Izpētītas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi, kas sagaidāmi nākotnē. Pētījumu rezultātā tiek atklātas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi: Bērnu nodaļas infrastruktūras uzlabošana, Onkoloģiskās poliklīnikas uzturēšanas izmaksu samazināšana un mārketinga aktivitāšu izstrāde. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Branda, A. Slimnīcas darbības efektivitātes paaugstināšana: Diplomprojekts Vadītāja Sundukova Z. Datorsalikums. Liepāja: RTU, 2010. - 79 lpp.
Atslēgas vārdi Slimnīca; darbības efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Hospital; efficiency enhancement
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:06:54