Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Konkurences analīze starptautiskajā tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Competitiveness in the International Market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. P.Romāns
Recenzents
Anotācija Līvas Zabes izstrādātā diplomdarba Konkurences analīze starptautiskajā tirgū" ietvaros tiek pētītas konkurences attīstības problēmas un konkurences paaugstināšanas virzieni. Darba mērķis ir izpētīt konkurences attīstības problēmas esošajos ekonomiskajos apstākļos un priekšlikumu izstrāde konkurences paaugstināšanai starptautiskajā tirgū. Pirmā daļa ietver teorētiskās literatūras apkopojumu, raksturojot konkurences būtību, klasifikāciju, tās nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un ietekmējošos faktorus. Otrajā daļā aplūkoti statistikas dati par Latvijas un pasaules ekonomikas vidi, raksturojot un analizējot ekonomiskās izmaiņas, kā arī aplūkojot būtiskākās konkurences attīstības problēmas saistībā ar pasaules un Latvijas ekonomiskajiem notikumiem. Trešā daļa ietver uzņēmējdarbības un konkurences attīstības veicinošo pasākumu analīzi, kā uzņēmēji var paaugstināt savu konkurētspēju, izmantojot dažādas programmas un konkurences stratēģiju. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un piedāvā priekšlikumus par konkurences attīstības problēmām un iespējamajām nākotnes tendencēm. Darba izstrāde un to rezultāti sniedz priekšstatu par konkurences politiku un tās mērķiem Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) ietvaros, kā arī faktoriem un problēmām, kas var ietekmēt tās līdzsvarotu attīstību, ko var izmantot esošie vai potenciālie uzņēmēji informatīvā nolūkā par konkurences problēmām un iespējamiem risinājumiem. Diplomdarba kopējais darba apjoms ir 61 lappuses, kas sastāv no trīs nodaļām, iekļaujot 14 attēlus un 9 tabulas. Darba analīzē izmantoti 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi konkurence; problēmas; stratēģija; starptautiskais tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā competition; problems; strategy; international market
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:47:46