Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta elektronika un telemātika
Nosaukums Transporta ciparu radioreleju sistēma
Nosaukums angļu valodā Digital RadioRelay System on Transport
Struktūrvienība 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra
Darba vadītājs prof. V.Popovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma Transporta ciparu radioreleju sistēma. Šajā darbā tiek izskatīta ciparu raioreleju sistēmu līniju traktu pamatizveide. Teorētiskajā daļā iekļauts tādu problēmu apraksts un analīze kā pamatstruktūrshēmu un līnijas trakta formēšana, frekvenču izvēle trases garumā un arī pietuvinātas trakta līnijas aprēķina metodes, ieskaitot trases šķēršļus. Praktiskajā daļā tiek apskatīta reāla ciparu radioreleju sistēma NOKIA DMR 18-38W, ciparu analizatora darbības metodika, mērījumu un uzstādījumu problēmas, kā arī radioviļņu izplatīšanās eksperimentālie mērījumi īsā attālumā, ieskaitot augu ietekmību uz uztvertā signāla jaudas līmeni. Darbs tika veikts latviešu valodā. Darba saturs ir izklāstīts četrās nodaļās: Pirmajā nodaļā ir aprakstīta radioreleju sistēmu struktūrshēma, sakaru pārraidīšanas īpatnības. Otrajā nodaļā ir aprakstītas trases pamataprēķinu metodes. Trešajā daļā ir aprakstīta ciparu radiorelju struktūrshēma, reālā radioreju aparatūra NOKIA DMR 18-38W un tās parametri. Ceturtajā nodaļā atspoguļota radioviļņu izplatīšanās starp divām radioreleju stacijām ar šķērsli eksperimenta rezultāti. Darba saturs ir izklāstīts 80 lappusēs, tajā ir 5 tabulas un 26 attēli, 17 formulas. Darbam ir pievienots literatūras saraksts ar 8 literatūras avotiem. Pilna darba teksts elektroniskā veidā ir sagatavots CD diskā, kas ir pievienots bakalaura darbam. Šis darbs var tikt izmantots kā metodiskais līdzeklis disciplīnās Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošā aparatūra un Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas.
Atslēgas vārdi Radioreleju sakaru līnijas, radioreleju stacija, jaudas līmenis, analizators
Atslēgas vārdi angļu valodā Radio relay communication line, radiorelay station, power levels, digital analyzer
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 12:36:29