Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Mācību iestādes personāla darbības novērtēšanas un attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā ”Project for evaluation and development of labour work in an educational establishment”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof. K. Didenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors: Liene Štoka Diplomprojekta vadītājs: RTU profesors, Dr.oec., Konstantīns Didenko Diplomprojekta temats: Mācību iestādes personāla darbības novērtēšanas un attīstības projekts Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 27 att., 29 tab., darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: bibliogrāfija 35 avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta analītiskajā daļā tika pētīts RSU personāls, vispārējā personālā ir 40 amati, akadēmiskajā personālā ir 7 amati. Darba projektu aprēķina daļā tika izstrādāts darba izpildes novērtēšanas projekts, struktūrvienību vadītāju apmācības programma un iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts. Izstrādājot darba tehnoloģisko daļu tika secināts, ka lai uzlabotu darbu ar personāla uzskaites sistēmu, ir jāiegādājas jauna programma, kurā personāla dati ir vienoti. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprēķināts, ka darba vietas risku novēršanas izmaksas vispārējam personālam uz 10 darba vietām būs 301,20 latu apmērā, bet akadēmiskajam personālam 270,00 latu apmērā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Štoka L. Mācību iestādes personāla darbības novērtēšanas un attīstības projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Didenko K. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. - 78 lpp.
Atslēgas vārdi personāla darbības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for evaluation and development
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 14:01:49