Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Parādu piedziņas procesa problēmas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Problems of debt recovering process in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors: Ieva Mežģirte Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ķipsna RTU profesors, Dr.oec. Maģistra darba temats: „Parādu piedziņas procesa problēmas Latvijā" Maģistra darba apjoms: Maģistra darba apjoms ir 99 lappuses. Darbā ir iekļauti 25 attēli un 33 tabulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 32 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: informācija no grāmatām, Centrālās statistikas pārvaldes un citu valsts pārvaldes institūciju publiskiem pārskatiem, parādu piedziņas nozares pārstāvju saimnieciskās darbības pārskatiem, laikrakstiem un interneta resursiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: S Izstrādāts ārpustiesas parādu piedziņas procesa modelis un modelis, kas norāda uz eksistējošām problēmām ārpustiesas parādu piedziņā. S Noteiktas būtiskākās parādu piedziņas procesa problēmas Latvijā. S Balstoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu tiesiskā regulējuma pozitīviem un negatīviem aspektiem, izstrādātas pamatnostādnes parādu piedziņas jomā Latvijā. S Izstrādāts ārpustiesas parādu piedziņas procesa shēmu modelēšanas algoritms. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mežģirte I. Parādu piedziņas procesa problēmas Latvijā: Maģistra darbs/Zinātn. vadītājs Ķipsna J. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2010. - 99 lpp.
Atslēgas vārdi Parādu piedziņas procesa problēmas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of debt recovering process in Latvia
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 12.04.2011 17:30:33