Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Nelielas apdzīvotas vietas telpiska analīze
Nosaukums angļu valodā Spatial Analysis in a Small Urban Space
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc.E.Bērziņš
Recenzents
Anotācija Nelielas apdzīvotas vietas telpiska analīze Bakalaura darbā pētīta cilvēka uztveres un dzīvojamās vides mijiedarbība. Darba mērķis ir vizuālās kartēšanas kā mūsdienu prasībām un vajadzībām atbilstošas metodes iespēju izpēte nelielas apdzīvotas vietas telpisko vērtību apzināšanā. Darbā veikta nelielas apdzīvotas vietas telpiska analīze, izmantojot K.Linča (K.Lynch) attīstīto vizuālās kartēšanas (mental mapping) metodi. Pētītas metodes pamatnostādnes un pielietošanas iespējas, un balstoties uz pētījumu veikta nelielas apdzīvotas vietas analīze. Par analīzes objektu izvēlēta Carnikava - Vidzemes jūrmalas ciems 25km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Analīzes rezultātā izdalīti galvenie kvalitatīvas dzīvojamās vides uztveres aspekti, kurus iespējams pielietot jaunu dzīvojamo rajonu veidošanā. Šie aspekti pārbaudīti, analizējot Bišumuižu (Latvijas galvaspilsētas Rīgas teritoriālā vienība) kā nākotnes dzīvojamā rajona potenciālu. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un secinājumiem. Darbā izmantoti 21 literatūras, periodikas un interneta avoti). Darbā 11 ilustrācijas (kartes), no kurām 2.-11. autora īpašums.
Atslēgas vārdi vizuālā kartēšana, neliela apdzīvota vieta, Carnikava
Atslēgas vārdi angļu valodā mental mapping, small urban space, Carnikava
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 16:14:49