Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla vadīšanas pilnveides projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Personnel Management Improvement in Wholesale Organization
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof.Dr.oec.Konstantīns Didenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Astra Mazā Diplomprojekta vadītājs: Konstantīns Didenko, RTU profesors, Dr.oec. Diplomprojekta temats: Personāla vadīšanas pilnveides projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: 83 lapas; darbā iekļautas 29 tabulas, 17 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 27 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī SIA LG Electronics Latvia nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta analīze par personāla vadīšanas procesu SIA LG Electronics Latvia. Projekta aprēķinu daļā projekts izstrādāts darbinieku amata pienākumu un izglītības noteikšanai un ieviešanai uzņēmumā. Tehnoloģiskajā daļā izveidota SIA LG Electronics Latvia darba analīzes veidlapas apstrādes process ar datorprogrammas palīdzību, kā arī noteiktas personāla vadības sistēmas ieviešanai nepieciešamās prasības. Darba un dabas aizsardzības daļā novērtētas darba aizsardzības prasības darbā ar datoru un izveidoti priekšlikumi darba vietu pārkārtošanai uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mazā, A. Personāla vadīšanas pilnveides projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā: Diplomprojekts Vadītājs: Didenko K. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 83 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas pilnveides projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Personnel Management Improvement in wholesale organization
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 07.10.2011 17:04:43