Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas Komercbankas pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancement of marketing activities for services of the Commercial Bank of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta darbu Latvijas komercbankas pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projekts" izstrādājusi Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras studente specializācijā mārketinga un tirdzniecības ekonomikā - Santa Leimane. Diplomprojekta darba apjoms: 84 lpp, 15 tabulas, 38 attēli, 5 formulas, 4 pielikumi un 23 izmantotie literatūras avoti. Darba mērķis: izstrādāt pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projektu Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālei, lai veidotu ilgstošu sadarbību ar esošajiem klientiem, iegūtu jaunu tirgus daļu, veidotu ilglaicīgas attiecības ar darbiniekiem, kā arī paaugstināt bankas atpazīstamību. Darba uzdevumi: 1. Analizēt bankas iekšējo un ārējo vidi, lai izvirzītu problēmas; 2. Izpētīt jauna tirgus ieguves iespējas; 3. Sniegt priekšlikumus bankas komunikācijas ar klientiem pilnveidošanai; 4. Izstādāt priekšlikumus darbinieku motivācijai; 5. Parādīt darbības modeļus, ar kuru palīdzību iegūt peļņas aprēķinus nākamiem gadiem; 6. Izanalizēt darba riskus noteiktajā darba vidē un izvirzīt priekšlikumus to mazināšanai. Darbā apskatīta Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles darbība, tās raksturojošie rādītāji - bankas vēsture Latvijā, piedāvātie pakalpojumi, bankas struktūra un darbinieki, klientu raksturojošie rādītāji, tika veikta Nordea bankas Baltijas grupas finanšu analīze un konkurentu analīze. Darba rezultātā tiks formulētas problēmas un ieteikti priekšlikumi autores apskatīto problēmu mazināšanai.
Atslēgas vārdi santa
Atslēgas vārdi angļu valodā santa
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:46:17