Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Vērtspapīru tirgus un tā nozīme Latvijas ekonomikas attīstībā"
Nosaukums angļu valodā „Securities market and its role in the development of national economy of Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. I.Dovladbekova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Tautsaimniecības un reģionālās attīstības institūta Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedras studente Aleksandra Mihņenoka St. apl. Nr. 071RIB020 Bakalaura darba tēma ir Vērtspapīru tirgus un tā nozīme Latvijas ekonomikas attīstībā". Darba mērķis ir balstoties uz vērtspapīru tirgus teorētisko analīzi, izpētīt Latvijas vērtspapīru tirgus funkcionēšanu un, konstatējot tā problēmas un piedāvājot to iespējamus risinājumus, noteikt vērtspapīru tirgus nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no trim daļām. Darba pirmajā daļā tiek veikts vērtspapīru tirgus teorētiskais pamatojums: noteikta vērtspapīru tirgus būtība, veidi, funkcijas un tirgus funkcionēšanas nozīme valsts ekonomikā, kā arī tiek apskatīti vērtspapīru tirgus daiļumu subjekti un objekti. īpaša uzmanība tiek pievērsta vērtspapīru tirgus galvenajam funkcionēšanas modelim - fondu biržai. Darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas vērtspapīru tirgus analīze, par pamatu pieņemot NASDAQ OMX Riga biržas darbību - tiek veikts ieskats biržas vēsturē, tiek izskatīti biržas tirdzniecības principi mūsdienās, vērtspapīru tirgus regulēšanas un uzraudzības pamati. Atseviīķā nodaļā tiek veikts Baltijas valstu vērtspapīru tirgu novērtēšana un salīdzināšana pēc vairākiem parametriem, pamatojoties uz attiecīgo fondu biržu tirdzniecības rādītājiem. Darba trešajā daļā tiek konstatētas Latvijas vērtspapīru tirgus funkcionēšanas problēmas, balstoties uz iepriekī veikto analīzi, un tiek piedāvāti iespējamie tirgus aktivizēšanas paņēmieni un izvērtēta efektīvā vērtspapīru tirgus nozīme Latvijas ekonomikā un tās attīstībā. Bakalaura darbs ietver 14 attēlus, 10 tabulas un 9 formulas. Darba izstrādei izmantoti 69 informācijas resursi un literatūras avoti. Bakalaura darbam ir 14 pielikumi. Darba apjoms ir 84 lapas puses.
Atslēgas vārdi vērtspapīri, vērtspapīru tirgus, birža, Latvija, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Securities, securities market, stock exchange, Latvia, economics
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:45:13