Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums ``Grunts stabilizēšanas iespējamie risinājumi un tehnoloģiju izpēte ceļu būvniecības nozarē``; inženierprojekts ``Skolas ielas rekonstrukcija Salaspilī``
Nosaukums angļu valodā ``Possible Solutions for Soil Stabilization and Study of Technologies in the Field of Road Construction``; Engineering Design Project ``Reconstruction of Skolas Street in Salaspils``
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs doc. M.Zemītis
Recenzents
Anotācija Izstrādātais RTU Būvniecības fakaultātē, Transportbūvju institūtā Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) ir sadalīts divās daļās. Pirmā ir bakalaura darba daļa, otrā ir inženierprojekta daļa. Bakalaura darba daļas tēma ir „Grunts stabilizēšanas iespējamie risinājumi un tehnoloģiju izpēte ceļu būvniecības nozarē". Darbs balstās uz speciālās literatūras, patstāvīgi vāktu avotu apstrādi un analīzi. Šajā daļā tiek apskatītas Latvijas reģionu grunšu raksturīgākās īpatnības, grunšu raksturojums, grunšu stabilizēšanas iespējamie risinājumi un to īpatnības Bakalaura darba daļa sastāv no 44 lapām ar paskaidrojošo tekstu, kas ietver 8 nodaļas, kā arī 6 tabulas un 33 attēlus. Otra daļa ir inženierprojekts. Inženierprojektā tika izstrādāta: „Skolas ielas rekonstrukcija Salaspils pilsētā". Darbā veikta Skolas ielas esošās situācijas analīze. Izvērsti prognozējamās satiksmes intensitātes radītāji. Veikti ceļa trases apsekošanas darbi, ievērotas infrastruktūras attīstības tendences. Darbā izstrādāti rekonstrukcijas projekta daļas rasējumi un veikts Skolas ielas rekonstrukcijas darbu norises apraksts, kā arī izvērtēti darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. Inženierprojekts paredz: > gājēju ietves izbūvi; > esošu nobrauktuvju - šķērsielu un nobrauktuvju uz privātīpašumiem rekonstrukciju; > jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu; > lietus ūdens kanalizācijas sistēmas daļēju rekonstrukciju; > satiksmes organizēšanu ikdienā un būvdarbu laikā; > ielas piegulošās teritorijas sakārtošanu. Inženierprojekta daļa sastāv no 70 lapām ietverot 12.nodaļas (tai skaitā 10 tabulas, 10 attēlus) un 16 rasējuma lapas.
Atslēgas vārdi Grunts stabilizēšanas risinājumi un tehnoloģiju izpēte ; Skolas ielas rekonstrukcija Salaspilī
Atslēgas vārdi angļu valodā solutions for soil stabilization in the field of road construction; Reconstruction of Skolas street
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 18:17:20