Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazo uzņēmumu izveidošana Latvijā un Eiropas Savienībā"
Nosaukums angļu valodā "Establishing small businesses in Latvia and European Union"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents
Anotācija I.Lieksnis. Mazo uzņēmumu izveidošana Latvijā un Eiropas Savienībā: bakalaura darbs. - Rīga, 2010. - 79 lpp. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek apskatīta mazo uzņēmumu nozīme Latvijas un Eiropas Savienības ekonomikā, mazo uzņēmumu izveidošanas ārējā vide Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī aprakstīts jauna uzņēmuma plānošanas process. Bakalaura darba praktiskajā daļā ir izstrādāts biznesa plāns par jaundibināmo uzņēmumu Abaviņa", kura misija ir nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus lauku tūrisma pakalpojumus Latvijas un ārvalstu tūristiem Abavas senlejā. Biznesa plānā ir aprakstīta vispārīga informācija par uzņēmumu, atrašanās vietu, uzņēmuma misiju, mērķiem, nepieciešamo personālu un nepieciešamiem pamatlīdzekļiem, kā arī sniegta informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un to kvalitāti. Tiek analizēts potenciālais tirgus un konkurence, izstrādāta cenu stratēģija, pārdošanas veicināšanas pasākumi. Tiek apzinātas problēmas un riski. Biznesa plānā arī veikti finanšu aprēķini - investīcijas, naudas plūsma, izmaksu plāni, peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance. Apskatot peļņas vai zaudējumu aprēķinu var redzēt, ka uzņēmums pirmajā gadā strādās ar zaudējumiem.. Darbā ievietoti 20 attēli, 28 tabulas un izmantoti 24 bibliogrāfiskie avoti
Atslēgas vārdi mazie uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā small enterprises
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:58:50