Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma tirgzinības pilnveidošanas projekts.
Nosaukums angļu valodā Project for marketing enhancement in a production company.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. K.Didenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta temats: Uzņēmuma reklāmas darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 77 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Darbā ietvertas 15 tabulas, 21 attēli, 5 formulas un 5 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 20 izmantotas literatūras avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības analīze, analizētas uzņēmuma stipras un vājas puses, iespējas un draudi, ka arī novērtēta uzņēmuma produkta virzīšana tirgū. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma reklāmas darbības pilnveidošanās priekšlikumi: uzņēmuma mājas lapas un tās pilnveidošanas iespējas, reklāmas pasākumu plānošana un organizēšana, uzņēmuma pārdošanas veicināšanas pasākumi.
Atslēgas vārdi nav
Atslēgas vārdi angļu valodā nav
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:46:07