Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas darba organizācijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for organising personnel management"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.J.Reiters
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Kristīne Kuklina Diplomprojekta vadītājs: Jānis Reiters, RTU dr.oec.doc. Diplomprojekta temats: Personāla vadīšanas darba organizācijas projekts" Diplomprojekta apjoms: 58 lapas; darbā iekļautas 15 tabulas, 18 attēli un 12 formulas; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 23 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par uzņēmuma darbību, organizatorisko struktūru un personāla vadīšanas procesiem uzņēmumā, detalizētāk izpētīts darbinieku atlases process uzņēmumā. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti vairāki projekti- papildus slodzes projekts, pārziņa dārznieka optimizācijas projekts, personāla mainības samazināšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta personāla uzskaites sistēma KADRI", izpētīts tās lietošanas ērtums. Darba aizsardzības daļā tika analizēti un izvērtēti darba vides riski dārzniecības speciālistu darbā, izstrādājot risku novēršanas plānu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kuklina, K. Personāla vadīšanas darba organizācijas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Reiters J. -Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2010. - 58 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas darba organizācijas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Organisation of Personnel Management
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 28.04.2011 13:43:48