Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for attracting clients to a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta tēma: Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts. Projekta analītiskā daļā tiek aprakstītas un analizētas SIA Terra EXPERTUS ekonomiskās aktivitātes, tirdzniecības attīstība, tiek veikta konkurentu analīze, apskatītas uzņēmuma stipras un vājās puses, to draudi un iespējas. Tiek noskaidrotas uzņēmuma problēmas, kuras traucē klientu piesaistīšanas procesam. Projekta aprēķinu daļā tiek analizētas uzņēmuma trūkumi un veikti pasākumi to uzlabošanai. Tiek noformulēts kompānijas galīgais produkts un tie pakalpojumi, ko var piedāvāt uzņēmums. Izstrādāta mārketinga programma uz pusgadu, lai uzņēmums varētu paziņot par sevi. Tiek paaugstināta esošo darbinieku kvalifikācija un piesaistīti jauni darbinieki. Projekta tehnoloģiskā daļā tiek aprakstīti prognozētie uzņēmuma ieņēmumi, izmantojot matemātiskas prognozēšanas metodes. Sastādītas cenas grafiki, lai noskaidrotu klientu maksātspēju. Projekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīta uzņēmuma darba drošības sistēma un to riski. Tiek konstatētas problēmas un izstrādāti nepieciešami pasākumi to novēršanai. Projekta grafiskā daļā tiek apkopoti analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai marketinga jomā. Diplomdarbs sastāv no 83 lapas pusēm, 24 tabulām un 16 attēla. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi galīga produkta formulēšana, marketinga programmas, jaunu darbinieku piesaistīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Enunciation of the companys the final product, marketing programs, new staff attraction
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:18:40