Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Kreditēšanas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku”
Nosaukums angļu valodā „Impact of the development of crediting on the national economy of Latvia“
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs prof.I.Dovladbekova
Recenzents
Anotācija Lienes Pļaviņas bakalaura darba tēma ir Kreditēšanas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku. Darbs ir latviešu valodā. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt kreditēšanas ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Analītiskās apskata daļas saturu veido: pirmajā nodaļā ir aprakstīta kredītiestāžu darbība un to loma ekonomikā, tai skaitā kredītiestāžu veidi, banku aktīvi un pasīvi, kredītrisks un kredītpolitika, kā arī banku darbības rādītāji un rezultāti; otrajā nodaļā tiek apskatīta kredītu būtība un veidi; trešajā nodaļā ir aprakstīta kreditēšanas ietekme uz valsts ekonomiskajiem rādītājiem, kā arī ekonomisko rādītāju nozīme; ceturtajā nodaļā komercbanku valstiskā regulācija. Pētījumu daļas saturu veido kreditēšanas analīze Latvijā: pirmajā nodaļā ir izanalizēti banku darbības rādītāji; otrajā nodaļā izvērtēti aktīvi un pasīvi, tajā skaitā veikta kredītu un noguldījumu izvērtēšana; trešajā nodaļā analizētas Latvijas ekonomisko rādītāju izmaiņas laikā no 2005. līdz 2009.gadam, tai skaitā situācija nekustamā īpašuma tirgū un darba tirgū; ceturtajā nodaļā izvērtēta komercbanku valstiskā regulācija Latvijā. Kreditēšanas analīze ļauj izprast, kā kreditēšana ietekmēja ekonomikas rādītājus. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izteiktas prognozes kreditēšanas attīstībā nākamajos piecos gados, kā arī priekšlikumi kreditēšanas politikai. Kreditēšanas attīstība sekmēja Latvijas ekonomisko attīstību. Problēmas kredītu atmaksāšanā ir radījušas grūtības Latvijas ekonomikā, īpaši tas ir skāris patēriņa apjoma kritumu, importa samazinājumu un nekustamā īpašuma nozari. Nākamajā piecgadē nav sagaidāma strauja kreditēšanas attīstība, jo ekonomikas atlabšana noritēs diezgan lēni gan valsts, gan iedzīvotāju lielo kredītsaistību dēļ. Bakalaura darba apraksta daļas apjoms 55 lapaspuses. Darbā ir 33 tabulas, 4 attēli un 30 izmantotās literatūras avoti. Kā literatūras avoti tiek izmantotas teorētiskā un analītiskā literatūra, kā arī interneta resursi.
Atslēgas vārdi Kreditēšanas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of the development of crediting on the national economy of Latvia
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 13:36:27