Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Tehniskās un fundamentālās analīzes izmantošana Latvijas vadošo farmācijas uzņēmumu akciju novērtēšanā"
Nosaukums angļu valodā „Application of technical and fundamental analysis in assessment of shares of the leading pharmaceutical companies in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. I.Dovladbekova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Tehniskās un fundamentālās analīzes izmantošana Latvijas vadošo farmācijas uzņēmumu akciju novērtēšanā. Pētījuma mērķis ir noteikt akciju sabiedrību Grindeks un Olainfarm akciju cenu izmaiņas un pievilcību investoriem, izmantojot tehnisko un fundamentālo analīzi. Teorētiskajā daļā aplūkots investīciju akcijās teorētiskais pamatojums- vērtspapīru tirgus būtība un tā veidi, investīciju akcijās analīze un risks, kā arī akciju novērtēšanas ar tehnisko un fundamentālo analīzi pamatprincipi. Pētījuma analītiskajā daļā tiek analizēta situācija Latvijas akciju tirgū, kā arī ar dažādu tehniskās un fundamentālās analīzes rādītāju, indikatoru un grafisko modeļu palīdzību tiek noteikta lietderība ieguldījumam AS Grindeks un AS Olainfarm akcijās. Pētījuma gaitā tika izdarīti vairāki secinājumi balstīti gan uz teorētisko pamatojumu, gan arī analītisko pētījuma daļu. Mērķa sasniegšanai izvirzītā hipotēze, ka šī brīa ekonomiskajā situācijā ir izdevīgi ieguldīt akciju sabiedrību Grindeks un Olainfarm akcijās, jo to vērtība nākotnē celsies, ir apstiprinājusies daļēji. Lai arī fundamentālā analīze liecina par uzņēmumu attīstības potenciālu nākotnē, tehniskās analīzes indikatori norāda, ka šobrīd nav piemērots brīdis akciju pirkšanai, jo pirms pieauguma iespējama to vērtības krišanās. Šobrīd nepieciešams nogaidīt, līdz vairāki indikatori norādīs uz skaidru pirkšanas signālu. Darba apjoms ir 91 lpp, tas sastāv no 3 daļām. Darbā izmantoti 23 attēli, 2 tabulas un 16 formulas. Bakalaura darbam ir 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi ieguldījumi; akcijas; vērstpapīru tirgus; tehniskā analīze; fundamentālā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā investments; stocks; security markets; technical analysis; fundamental analysis
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 10:04:25