Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tiešo ārvalstu investīciju piesaistīšana Latvijai"
Nosaukums angļu valodā "Attraction of Direct Foreign Investments in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vad.pētn. V.Skribans
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbu Tiešo ārvalstu investīciju piesaistīšana Latvijai" ir izstrādājusi Laura Saliniece, darba zinātniskais vadītājs dr.oec. vad.pētn. V.Skribans. Darba mērķis ir novērtēt investīciju vidi Latvijā un noteikt tiešo ārvalstu investīciju attīstības tendences, kā arī izpētīt tiešo ārvalstu investīciju piesaistīšanas iespējas uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā. Darba teorētiskā daļa ir zinātniskās literatūras apkopojums par investīciju būtību, veidiem, to nozīmi gan tautsaimniecībā, gan no investoru viedokļa, kā arī iespējamo investīciju risku izvērtējums. Darbā analīzes daļā pētītas un analizētas tiešo ārvalstu investīciju piesaistes problēmas, kā arī investīciju piesaistes veicinošie faktori Latvijas ekonomikā. Tiek apskatīta tiešo ārvalstu investīciju apjoma dinamika un struktūra, kā arī veikti tiešo ārvalstu investīciju un atsevišķu makroekonomisko rādītāju salīdzināšana ar citām Centrāl- un Austrumeiropas valstīm. Pētījuma daļā veikts tiešo ārvalstu investīciju piesaistes iespēju izvērtējums uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībā, novērtējot Latvijas reālās iespējas ieinteresēt ārvalstu investorus ieguldot šajā sektorā. Balstoties uz pētījumu tiek izteikti priekšlikumi investīciju vides uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 64 lappuses. Darbā iekļautas 7 tabulas, 16 attēli, 7 formulas un 60 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi tiešās ārvalstu investīcijas;transnacionālās kompānijas;inovācijas;zināšanu ietilpīgā ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign direct investment;transnational corporations;innovations;knowledge-based economy
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:57:45